PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Gościem Klubu był prof. Andrzej Waśko (Wydz. Polonistyki UJ, członek PAN, red. nacz. dwumiesięcznika ARCANA).

Opracowanie Andrzeja Waśki „Pan Tadeusz – media pamięci” to kolejny tom ukazujący się w serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”. Jest on monografią epopei Mickiewiczowskiej. We wstępie autor wyraża przekonanie, że każda epoka i generacja badaczy powinny odczytać narodowe arcydzieła na nowo, dzięki czemu będzie ono trwało jako ogniwo żywej tradycji.
Pomysł nowego studium o „Panu Tadeuszu” jest oryginalną propozycją autorską, za której podstawę posłużyły wyodrębnione szczegóły świata przedstawionego, stanowiące dla bohaterów poematu, narratora, a także dla interpretatora właśnie media pamięci indywidualnej oraz zbiorowej. Owe motywy to na przykład miejsca w przestrzeni (zamek, zaścianek, matecznik), pojedyncze rekwizyty (biurko Telimeny, szkicownik Hrabiego, tabakiera, serwis, książka kucharska…), wybrani bohaterowie (Gerwazy, Jacek Soplica, Zosia…), sytuacje (polowanie, bitwa, taniec, zaloty).
***
Andrzej Waśko – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, wydawca, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac naukowych z dziejów
polskiego romantyzmu, w tym książek Romantyczny sarmatyzm (1995, wyd. II 2001); Zygmunt Krasiński. Oblicza poety (2001) oraz przekrojowych studiów ukazujących związki
literatury polskiej z innymi dziedzinami kultury: Historia według poetów (2015), Literatura i polityczność (2020). Badacz dziewiętnastowiecznych losów tradycji szlacheckiej. Jako edytor opublikował antologię Romantyczna gawęda szlachecka (1999) oraz dzieła zapomnianych pisarzy polskich XIX wieku: Michała Grabowskiego i Edwarda Tomasza Massalskiego.
Publicysta związany z dwumiesięcznikiem „Arcana”, od 2015 roku redaktor naczelny tego pisma. W latach 2016-2017 jeden z koordynatorów prac nad nową podstawą programową
języka polskiego. Obecnie doradca Prezydenta RP i przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Swoje poglądy na nauczanie literatury przedstawił m. in. w zbiorze O edukacji literackiej nie tylko dla polonistów (2019). Książka Pan Tadeusz – media pamięci jest wynikiem jego wieloletnich zainteresowań naukowych twórczością Mickiewicza i naszą epopeją narodową.

Relacja filmowa:

Galeria