PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego
w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3
we wtorek, 16 lutego 2016 r., o godz. 18

Monarchizm w œwiecie współczesnym

Goœciem Klubu był prof. Jacek Bartyzel (publicysta, działacz społeczny, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Spotkanie prowadził Adam Kalita.

Relacja filmowa:

Galeria